SÁCH CHƯƠNG TRÌNH


Sách Chương Trình Lễ Cưới
 
Sách Chương Trình Lễ Cưới là một trong những chi tiết nhỏ được gắn thêm một điều gì đó đặc biệt cho ngày cưới của qúi vị. Sách chương trình không phải chỉ là một hồ sơ nhưng là một kỷ vật có thể giúp qúi vị quan khách theo dõi những nghi thức khi họ tham dự Thánh Lễ, và cũng là để bày tỏ lời cảm tạ và tri ân của đôi tân hôn cũng như hai gia đình.
 
 
Sách Chương Trình Lễ Tang
 
Sách Chương Trình Lễ Tang dùng để chia sẻ một phần tiểu sử và thông báo lới cáo phó của người qúa cố. Sách cũng có thể dùng để theo dõi những nghi thức trong Thánh Lễ, và để thể hiện lời cảm tạ, cảm thông của tang gia.
 
Nếu qúi vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ, số điện thoại (409) 983-7676.
 
Trân trọng kính mời qúi vị.
 
 
Đơn Đăng Ký In Sách Lễ Cưới