BAN CHẤP HÀNH


BAN
ỦY VIÊN
BAN PHỤNG VỤ
  Nghi Lễ/Cung Thánh
Nguyễn Văn Ba
Phạm Riễn
Trần Đình Khải
  Thánh Thư
Nguyễn Kim Ánh
  Giúp Lễ (Altar Server)
Vũ N. Holly (Mai)
  Thừa Tác Viên Thánh Thể
Trần Viết Thư
  Trang Hoàng Cung Thánh
Đặng Thị Thu Thủy
  Thánh Nhạc
       Ca Đoàn Thánh Linh
       Ca Đoàn Cêcilia
       Ca Đoàn Thiếu Nhi
       Ca Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Trần Đình Vũ
Trần Thị Huệ
Phạm Nhung Hồng
Trần Đỗ Thiên Ân
Phạm Hữu Trường
BAN VĂN HÓA/GIÁO DỤC
  Trường Thánh Giuse
        Giáo Lý / Việt Ngữ         
Bùi Quang Hiệp
  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
       Huynh Trưởng
       Nghĩa Sĩ
       Thiếu Nhi
       Ấu Nhi
Trần Tùng Linh
  Lifeteen
Trần Tuấn Dustin
  Giáo Lý Tân Tòng
Trần Văn Ngọc
 
  Ban Sinh Hoạt/Văn Nghệ
Phạm Diệu Tracy
  Ban Xã Hội
Trần Thanh Kim
  Ban Trật Tự/An Ninh
Đinh Văn Hòa
  Ban Bảo Trì
Phạm Bốn
  Ban Quyên Tiền
Đỗ Khải
BAN ĐẠI DIỆN CÁC GIÁO KHU
  Đại Đồng
Phạm Văn Huấn
  Phêrô
Nguyễn Bình
  Mân Côi
Trần Văn Dũng
  Lộ Đức
Nguyễn Mai Kim Huyên
  Giuse
Nguyễn Đình Vũ
  Phục Sinh
Nguyễn Như Khiểm
  Vô Nhiễm
Trần Văn Lợi
BAN ĐẠI DIỆN CÁC HỘI ĐOÀN
  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Trần Văn Bích
  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Thi
  Hội Dòng Ba Đaminh
Bùi Thị Hoa
  Hội Lêgiô Maria
Lê Thị Nga
VĂN PHÒNG THƯỜNG VỤ
  IT, Website
Bùi Quang Hiệp
  Hình Ảnh
Nguyễn Như Khiểm