BAN CHẤP HÀNH


BAN
ỦY VIÊN
BAN NGÀNH
  Phụng Vụ
Nguyễn Văn Ba
  Thánh Thư
Mai Văn Bá
  Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Lệ
Trần Viết Thư
  Quyên Tiền
Phạm Văn Huấn
  Giúp Lễ (Altar Server)
Vũ N. Holly (Mai)
  Thánh Ca
       Ca Trưởng Cêcilia
       Đoàn Trưởng Cêcilia
       Ca Trưởng Thánh Linh
       Đoàn Trưởng Thánh Linh
Trưởng Liên Ca Đoàn- Nguyễn Thanh Lương
Trần Vũ
Phạm Huyền Diệu
Nguyễn Thanh Lương
Phạm Thị Cúc
  Trưng Bầy Hoa Cảnh
Đặng Thị Thu Thủy
  Thông Tin (Kỹ Thuật)
Bùi Quang Hiệp
  Giáo Lý / Việt Ngữ
Nguyễn Tuyết Xuân
  Bảo Trì
Đỗ Văn Khải
  An Ninh Trật Tự
Nguyễn Văn Hùng
  Xã Hội
Trần Đình Khải
  Sinh Hoạt
Trần Viết Thư
  Âm Thanh
Trần Quốc Toản
  Ẩm Thực
Trần Thị Nụ
GIÁO KHU
  Đại Đồng
Nguyễn Phi Châu
  Giuse
Nguyễn Huy Phong
  Lộ Đức
Nguyễn Thị Huỳnh
  Mân Côi
Phạm Thị Cúc
  Phêrô
Nguyễn Văn Hải
  Phục Sinh
Nguyễn Như Khiểm
  Vô Nhiễm
Trần Văn Lợi
ĐOÀN THỂ
  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyẽn Thị Nhu
  Hội Dòng Ba Đaminh
Bùi Thị Hoa
  Hội Lêgiô
Vũ Văn Cương
  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Trần Văn Bích
  Phong Trào Cursillô
Trần Viết Thư
  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
       Huynh Trưởng
       Nghĩa Sĩ
       Thiếu Nhi
       Ấu Nhi
Trần Tùng Linh
  Lifeteen
Đỗ Karen