HUYNH TRƯỞNG


Kinh Huynh Trưởng
 
Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng tối cao, xin dạy con biết hy sinh cao thượng, Phụng sự Chúa và giúp ích mọi người.
Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp, luôn xông pha không ngại bão táp. Đẹp ý Cha trên trời trong tình thương yêu hết mọi người.
 
**** Xin dâng lên Chúa màu hồng và đỏ nhiệt huyết của các Dự Trưởng và Huynh Trưởng. Xin cho những anh chị đã không quản ngại vất vả, đã dám quên mình PHỤNG SỰ Chúa và hy sinh cho các em một cách cao thượng. Được luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tói Cao của Phong Trào.****