THIẾU NHI THÁNH THỂ


Đoàn Thánh Tâm, GXNVVN
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể
 
Giờ Sinh Hoạt: 11:05 - 11:50 sáng
Thánh Lễ: 12:00 trưa
 
Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một đoàn thể Công Giáo tiến hành nhằm mục đích qui tụ các trẻ em quanh Chúa Giêsu Thánh Thể để huấn luyện chúng trở nên những con người hoàn thiện và Kitô hữu đích thực. Tạo một môi trường tốt và những hoàn cảnh thuận lợi để thanh thiếu niên sống Tin Mừng, làm tông đồ và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng.
 
Để thực hiện mục đích này Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể dựa trên hai loại phương pháp: Phương pháp siêu nhiên và phương pháp tự nhiên. “Việc huấn luyện để làm tông đồ phải bao hàm việc toàn diện con người cho phù hợp với nhân cách và hoàn cảnh của mỗi người".
 
Vietnamese Eucharistic Youth Society
 
The Vietnamese Eucharistic Youth Society is a non-profit organization, under the leadership of the Catholic Church. Its aim is to teach youths to be virtuous people and good Christians. It also offers apostolate services for the youth. Throughout its 75 years of service, the Society has kept pace with social and cultural changes of the day in an attempt to reach out to the youth of all times.
 
Đòan Thánh Tâm Port Arthur được thành lập vào năm 1978. Trong suốt 29 năm qua, đòan đã có những sinh họat hăng tuần và thánh lễ dành riêng cho đòan. Hiện tại Đòan Thánh Tâm có một Cha tuyên úy, 12 huynh trửơng sinh họat thường xuyên, 3 trợ tá và hơn 120 đòan sinh. Sinh họat hăng năm gồm có các trại cho ngành, các sinh họat tại địa phận, các sinh họat tổ chức của các hội Công Giáo khác, cùng với các ngày sình họat vui của đòan tổ chức. Các em có cơ hội phát triển tinh thần họat động trong giáo xứ cũng như xã hội và dữ nguồn gốc Việt Nam mình qua các sinh họat của đòan, đồng thời làm cho các em trở thành người Kitô Hưu hoàn hảo hơn.
 
Mười Điều tâm niệm của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể
  1. Thiếu nhi mỗi sáng dâng ngày, Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.
  2. Thiếu nhi Thánh Thể nhiệm mầu, Tôn sùng Rước Lể nhà chầu viếng thăm.
  3. Thiếu nhi Thánh Giá Chúa nằm, Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.
  4. Thiếu nhi nhờ Mẹ đinh ninh, Quyết làm gương sáng xứng danh Tông Đồ.
  5. Thiếu nhi mọi việc nhỏ to, Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.
  6. Thiếu nhi đằm thắm nết na, Nói năng hành động nõn nà trắng trong.
  7. Thiếu nhi bác ái một lòng, Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.
  8. Thiếu nhi ngay thẳng trọn đời, Nói làm đúng mực người người tin yêu.
  9. Thiếu nhi dù khó trăm chiều, Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.
  10. Thiếu nhi thực hiện hoa thiêng, Chép ghi mổi tối cộng biên mổi tuần.
 
TRẠI SAMẠC "MẾN CHÚA" CAMPING TRIP 2008

                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)