ĐỊA CHỈ


Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam - Queen of Vietnam Catholic Church

801 9th Avenue, Port Arthur, TX  77642
Phone: (409) 983-7676
Fax: (409) 982-1212
www.gxnuvuongportarthur.org
 
 
Văn Phòng Giáo Xứ - Giờ Làm Việc
 
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 sáng - 12:00 trưa và 1:00 chiều - 4:00 chiều