LINH MỤC QUA CÁC NHIỆM KỲ


LINH MỤC CHÁNH XỨ QUA CÁC NHIỆM KỲ
LINH MỤC PHÓ XỨ QUA CÁC NHIỆM KỲ

 1. Linh Mục Polycarpô Trần Thái Sơn, CMC. (1977)
 

 2. Linh Mục Batôlômêo Đỗ Thái Hòa, CMC. (1977 – 1980)
 

 3. Linh Mục Marcô Đoàn Quang Báu, CMC. (1980 – 1985)

 Linh Mục Ephrem Vũ Khiêm Cung, CMC. (1982 – 1986)

 4. Linh Mục Hilariô Trân Công Lý, CMC. (1985 – 1990)

 Linh Mục Gioan Vũ Quang Huy, CMC. (1986 – 1988)
 
 Linh Mục Anrê Nguyễn Hồng Ân, CMC. (1988 – 1993)

 5. Linh Mục Batôlômêo Đỗ Thái Hòa, CMC. (1990 – 1994)

 Linh Mục Phanxicô Đỗ Cao Tùng, CMC. (1993 – 1994)

 6. Linh Mục Marcô Nguyễn Thành Huynh, CMC. (1994 – 1997)

 Linh Mục Martinô Trần Dũng Lực, CMC. (1994 – 1998)

 7. Linh Mục Micae Trần Mại, CMC. (1997 – 2005)

 Linh Mục Luy Phạm Hữu Độ, CMC. (1998 – 2002)
 
 Linh Mục Bernado Nguyễn Trọng Thưởng, CMC. (2002 – 2005)

 8. Linh Mục Gioan Trần Đình Diễm, CMC. (2005 - 2010)

 Linh Mục Simon Đào Duy Khiêm, CMC. (2005 – 2008)
 
 Linh Mục Martinô Trần Dũng Lực, CMC. (2008 -2012)

 9. Linh Mục Phanxicô Xaviê Maria Vũ Hữu Mục, CMC. (2010 – 2015)

 Linh Mục Maccô Lê Tiến Hoá, CMC. (2012 - 2015)

 10. Linh Mục Raymond Nguyễn Mạnh Thư, CMC. (2015 – Chánh xư hiện nay)

 Linh Mục Bede Nguyển Văn Tâm, CMC. (2015 - Phó xư hiện nay)