NHÀ XỨ VÀ VĂN PHÒNG


Sau trận bão Rita hơn một năm, sinh hoạt Giáo Xứ tương đối ổn định. Hai Cha Chánh và Phó Xứ cùng với hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, các Ban Ngành trong Giáo Xứ nhận thấy Nhà Xứ và Hội Trường nhỏ đã quá cũ và bị thiệt hại nhiều qua cơn bão Rita trung tuần tháng 9 năm 2005. Vì thế tất cả mọi người đã đồng ý dự án xây lại Nhà Xứ mới, trong đó có văn phòng của Giáo Xứ, Phòng Họp và các phòng của quí Cha. Đây là cơ sở sau cùng của Giáo Xứ.
 
Ngày 10 tháng 11 năm 2006, Cha Chánh Xứ thành lập Ban Xây Cất của Giáo Xứ. Ban Xây Cất gồm có quí Anh: Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Ruẫn, và Vũ Trung Học, dưới sự hướng dẫn của Cha Chánh Xứ Gioan Trần Đình Diễm làm Cố Vấn.
 
Sau khi được sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ và Hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, Ban Xây Cất đã liên lạc với Văn Phòng của Địa Phận và Nhà Thầu Xây Cất. Mọi sự tiến hành đều thuận lợi, Nhà Thầu đã khởi công phá hủy Nhà Xứ cũ và Hội Trường Nhỏ vào ngày 14 tháng 1 năm 2007. Sau khi thu dọn xong, ngày 11 tháng 2 năm 2007 Cha Chánh Xứ đã cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên cùng với sự tham dự của Bà Thị Trưởng Thành Phố Port Arthur là Bà Dolores Prince.
 
Ngày 25 tháng 11 năm 2007, Nhà Xứ Mới được hoàn tất với chi phí Chín Trăm Ba Mươi Mốt Ngàn ($931,000.00). Nhà Xứ Mới gồm hai lầu. Lầu dưới có các Văn Phòng của Giáo Xứ và Nhà Nguyện có thể chứa được một trăm người. Lầu trên gồm có phòng ngủ của các Cha, phòng khách và một nhà bếp rất ngăn nắp.
 
Ngày 2 tháng 12 năm 2007, Cha Chánh Xứ đã chính thức làm phép Nhà Xứ Mới cùng với sự tham dự đông đảo của anh chị em giáo dân. Mọi người đều hớn hở vui mừng, vì cơ sở quan trọng cuối cùng của Giáo Xứ đã được Chúa ban cho hoàn thành tốt đẹp.