30 THÁNG 4 NĂM 2010


THÁNH LỄ KỶ NIỆM 30 THÁNG 4 NĂM 2010 TẠI CÔNG VIÊN PLEASURE ISLAND
 
Thánh Lễ Kỷ Niệm 30 tháng 4 được tổ chức vào 11:00 sáng Chúa Nhật ngày 25 tháng 4 năm 2010 để cầu nguyện cho Giáo Xứ và quê hương Việt Nam.
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)