ĐỨC MẸ SẦU BI VÀ CHÚA PHỤC SINH


Tượng Đức Mẹ Sầu Bi và Chúa Phục Sinh đã làm phép vào ngày 13 tháng 2 năm 2010.
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)