LỄ TRUYỀN DẦU


Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Beaumont (Saint Anthony Cathedral Basilica) vào lúc 6:30 chiều do Đức Cha, Curtis Guillory chủ tế.
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)