PHỤC SINH 2010


CHÚC MỪNG PHỤC SINH
 
Giáo xứ kính chúc Quí Cha, Quí Sơ, Ông Chủ Tịch Hội Ðồng Thường Vụ, Ông Chủ Tịch Hội Ðồng Tài Chánh, và các Thành Viên, Ban Ngành, Hội Ðoàn, Ðoàn Thể, cùng toàn thể ông bà anh chị em giáo dân, nhất là quí ông bà anh chị em trong Giáo Khu Phục Sinh, được tràn đầy hồng ân và vinh hiển của Chúa Phục Sinh, luôn sống đạo hạnh thánh thiện và hăng say phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.
 

Thứ Năm Tuần Thánh
Thánh Lễ Tiệc Ly (Nghi Thức rửa chân)

(Bấm vô đây để xem hình)
(Click to view photo)Thứ Sáu Tuần Thánh
Ngắm Đàng Thánh Giá Trọng Thể tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình

(Bấm vô đây để xem hình)
(Click to view photo)Thứ Sáu Tuần Thánh
Kịch Thương Khó - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

(Bấm vô đây để xem hình)
(Click to view photo)Thứ Sau Tuần Thánh
Cử Hành Cuộc Khổ Nạn Chúa, Tháo Đanh, Táng Xác và Hôn Chân Chúa

(Bấm vô đây để xem hình)
(Click to view photo)Thứ Bảy Tuần Thánh
Đại Lễ Vọng Phục Sinh

(Bấm vô đây để xem hình)
(Click to view photo)