SINH HOẠT THÁNG 10 NĂM 2010


 1. KIỆU ÐỨC MẸ ĐẦU THÁNG MÂN CÔI
 2.  
  Trong tâm tình yêu mến Mẹ, trong tháng Mân Côi (tháng 10), chúng ta sẽ rước kiệu Ðức Mẹ vào Thứ Bảy đầu tháng (ngày 2 tháng 10). Giáo Xứ tha thiết kêu mời ông bà anh chị em tới tham dự đông đủ những ngày Kiệu Mẹ này tại Công Trường, sau Kiệu sẽ có Thánh Lễ Kính Ðức Mẹ. Ðặc biệt, năm nay có các em dâng Chuỗi Mân Côi.
   
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. KIỆU ÐỨC MẸ CUỐI THÁNG MÂN CÔI
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)