SINH HOẠT THÁNG 10 NĂM 2011


 1. KIỆU ÐỨC MẸ ĐẦU THÁNG MÂN CÔI
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. BỄ MẠNG LỚP VI TÍNH CƠ BẢN
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. KIỆU ÐỨC MẸ CUỐI THÁNG MÂN CÔI
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)