SINH HOẠT THÁNG 10 NĂM 2017


KIỆU ÐỨC MẸ THÁNG MÂN CÔI
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)