SINH HOẠT THÁNG 10 NĂM 2021


I. DÂNG HOA ÐỨC MẸ ĐẦU THÁNG MÂN CÔI
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. KIỆU ÐỨC MẸ ĐẦU THÁNG MÂN CÔI
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. KIỆU ÐỨC MẸ THÁNH DU
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)