SINH HOẠT THÁNG 11 NĂM 2010


 1. LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. THE HOSPITALITY CENTER
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. LỄ TẠ ƠN
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)