SINH HOẠT THÁNG 11 NĂM 2011


 1. THE HOSPITALITY CENTER
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. LỄ TẠ ƠN
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)