SINH HOẠT THÁNG 11 NĂM 2015


LỄ TẠ ƠN
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)