SINH HOẠT THÁNG 11 NĂM 2016


    LỄ TẠ ƠN
     
                       
     
    (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)