SINH HOẠT THÁNG 11 NĂM 2017


LỄ TẠ ƠN
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)