SINH HOẠT THÁNG 11 NĂM 2021


LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)