SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2010


 1. THIẾU NHI THÁNH THỂ ĐI THĂM BỆNH NHÂN
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. GIÁO XỨ ĐI THĂM BỆNH NHÂN
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. THÁNH CA VÀ HOẠT CẢNH GIÁNG SINH
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 7. LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH
 8.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)