SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2011


 1. THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)

 3. MÚA LÂN CHRISTMAS PARADE
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. THÁNH CA VÀ HOẠT CẢNH GIÁNG SINH
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 7. LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH
 8.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)