SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2012


 1. LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. PHÁT BẰNG TRI ÂN
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)