SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2013


 1. THE HOSPITALITY CENTER
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)