SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2014


 1. THÁNH CA VÀ HOẠT CẢNH GIÁNG SINH
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)