SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2016


  I. THÁNH CA VÀ HOẠT CẢNH GIÁNG SINH
   
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


  II. LỄ VONG GIÁNG SINH
   
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)