SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2017


I. VĂN NGHỆ MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP THIẾU NHI THÁNH THỂT
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. HOẠT CẢNH VÀ LỄ VONG GIÁNG SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)