SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2018


I. LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM THÀNH HÔN 25 NĂM TRỞ LÊN
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. HOẠT CẢNH VÀ LỄ VONG GIÁNG SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)