SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2019


I. VĂN NGHỆ TIỆC GIÁNG SINH
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. LỄ VONG GIÁNG SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)