SINH HOẠT THÁNG 12 NĂM 2021


I. TIỆC MỪNG VÀ VĂN NGHỆ GIÁNG SINH
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. HOẠT CẢNH VÀ LỄ VONG GIÁNG SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM THÀNH HÔN 25 NĂM TRỞ LÊN
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. TIỆC MÃN NHIỆM KỲ 2018 - 2021
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)