SINH HOẠT THÁNG 1 NĂM 2012


 1. ANNUAL MARTIN LUTHER KING, JR. MASS
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)

 3. LỄ TẠ ƠN - ĐÊM GIAO THỪA
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. XUÂN NHÂM THÌN 2012
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)