SINH HOẠT THÁNG 1 NĂM 2014


 1. VIẾNG THĂM QUÝ VỊ CAO NIÊN TRONG DỊP XUÂN GIÁP NGỌ
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. LỄ TẠ ƠN - ĐÊM GIAO THỪA
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)