SINH HOẠT THÁNG 1 NĂM 2016


I. LỄ TUYÊN THỆ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. TIỆC CHÚC MỪNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ NHIỆM KỲ 2016 - 2019
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)