SINH HOẠT THÁNG 1 NĂM 2017


  I. LỄ TẠ ƠN - ĐÊM GIAO THỪA
   
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


  II. XUÂN ĐINH DẬU 2017
   
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)