SINH HOẠT THÁNG 1 NĂM 2020


I. LỄ TẠ ƠN - ĐÊM GIAO THỪA
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. XUÂN CANH TÝ 2020
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)