SINH HOẠT THÁNG 2 NĂM 2011


 1. LỄ TẠ ƠN - ĐÊM GIAO THỪA
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. XUÂN TÂN MÃO 2011
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)