SINH HOẠT THÁNG 2 NĂM 2013


 1. VIẾNG THĂM QUÝ VỊ CAO NIÊN TRONG DỊP XUÂN QUÝ TỴ
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. LỄ TẠ ƠN - ĐÊM GIAO THỪA
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. XUÂN QUÝ TỴ 2013
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)