SINH HOẠT THÁNG 2 NĂM 2015


I. VIẾNG THĂM QUÝ VỊ CAO NIÊN TRONG DỊP XUÂN ẤT MÙI
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. LỄ TẠ ƠN - ĐÊM GIAO THỪA
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. XUÂN ẤT MÙI 2015
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)