SINH HOẠT THÁNG 2 NĂM 2016


I. LỄ TẠ ƠN - ĐÊM GIAO THỪA
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. XUÂN BÍNH THÂN 2016
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. TIỆC CHÚC MỪNG XUÂN BÍNH THÂN
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. TĨNH TÂM MÙA CHAY GIỚI TRẺ (YOUTH LENTEN RETREAT)
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)