SINH HOẠT THÁNG 2 NĂM 2019


I. LỄ TẠ ƠN - ĐÊM GIAO THỪA
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. XUÂN KỶ HỢI 2019
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. LỄ TUYÊN THỆ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)