SINH HOẠT THÁNG 3 NĂM 2011


  1. LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ ( THÁNH DOMINIC SAVIO )
  2.  
                       
     
    (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)