SINH HOẠT THÁNG 3 NĂM 2013


 1. THE HOPEFUL- A LENTEN JOURNEY
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. TĨNH TÂM MÙA CHAY 2013
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ ( THÁNH DOMINIC SAVIO )
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 7. THỨ NĂM TUẦN THÁNH
 8.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 9. THỨ SÁU TUẦN THÁNH
 10.  
  VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ TẠI CÔNG TRƯỜNG
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   
  KỊCH THƯƠNG KHÓ TẠI CÔNG TRƯỜNG
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   
  NGHI THỨC TÔN THỜ THÁNH GÍA, THÁO ĐANH, VÀ TÁNG XÁC CHÚA
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)

 11. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (ĐẠI LỄ VỌNG PHỤC SINH)
 12.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 13. EASTER EGG HUNT
 14.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)