SINH HOẠT THÁNG 3 NĂM 2015


I. TIỆC TẤT NIÊN
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. TIỆC CHIA TAY CHA CHÁNH XỨ VŨ HỮU MỤC VÀ
ĐÓN MỪNG CHA CHÁNH XỨ NGUYỂN MẠNH THƯ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. TĨNH TÂM MÙA CHAY
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. LỄ LÁ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)