SINH HOẠT THÁNG 3 NĂM 2016


I. LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ (THÁNH DOMINIC SAVIO)
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. LỄ LÁ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. LỄ TRUYỀN DẦU
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. KIỆU CHIÊN
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


V. HOẠT CẢNH THƯƠNG KHÓ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


VI. THÁO ĐINH TÁNG XÁC
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


VII. LỄ VONG PHỤC SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


VIII. LỄ QUAN THẦY KHU PHỤC SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)