SINH HOẠT THÁNG 3 NĂM 2017


  I. LỄ TẠ ƠN - 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
   
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


  II. VĂN NGHỆ MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
   
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


  III. LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ ( THÁNH DOMINIC SAVIO )
   
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)