SINH HOẠT THÁNG 3 NĂM 2018


I. TĨNH TÂM MÙA CHAY GIỚI TRẺ (YOUTH LENTEN RETREAT)
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ ( THÁNH DOMINIC SAVIO )
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)