SINH HOẠT THÁNG 3 NĂM 2020


I. TĨNH TÂM MÙA CHAY GIỚI TRẺ (YOUTH LENTEN RETREAT)
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. TĨNH TÂM MÙA CHAY
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)