SINH HOẠT THÁNG 4 NĂM 2011


 1. TĨNH TÂM MÙA CHAY VỚI CHỦ ĐỀ "3 CƠN CÁM DỖ"
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. THỨ NĂM TUẦN THÁNH
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. THỨ SÁU TUẦN THÁNH
 6.  
  VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ TẠI CÔNG TRƯỜNG
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   
  KỊCH THƯƠNG KHÓ TẠI CÔNG TRƯỜNG
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   
  NGHI THỨC TÔN THỜ THÁNH GÍA, THÁO ĐANH, VÀ TÁNG XÁC CHÚA
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 7. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (ĐẠI LỄ VỌNG PHỤC SINH)
 8.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 9. ĐẠI LỄ PHỤC SINH
 10.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 11. EASTER EGG HUNT
 12.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)