SINH HOẠT THÁNG 4 NĂM 2012


 1. TĨNH TÂM MÙA CHAY 2012
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. THỨ NĂM TUẦN THÁNH
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. THỨ SÁU TUẦN THÁNH
 6.  
  KỊCH THƯƠNG KHÓ TẠI CÔNG TRƯỜNG
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   
  NGHI THỨC TÔN THỜ THÁNH GÍA, THÁO ĐANH, VÀ TÁNG XÁC CHÚA
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 7. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (ĐẠI LỄ VỌNG PHỤC SINH)
 8.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 9. THÁNH LỄ KỶ NIỆM 30 THÁNG 4 TẠI CÔNG VIÊN PLEASURE ISLAND
 10.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 11. CUỘC THI BÓNG CHUYỀN (VOLLEYBALL COMPETITION)
 12.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)